Sử dụng RxJava – 02: Truyền dữ liệu bất biến

// https://github.com/mgp/effective-rxjava/blob/master/items/emit-immutable-values.md Có 2 vấn đề mà lập trình viên luôn luôn phải giải quyết trong quá trình làm việc: – Xử lý vấn đề. – Giảm thiểu độ phức tạp của công việc. Cái thứ nhất thì không phải bàn cãi. Dự án ReactiveCocoa , một dự án tương tự RxJava nhưng dành cho […]

Nier Chronology

http://twinfinite.net/2017/02/drakengard-lore-and-story-explanation-to-help-prepare-you-for-nier-automata/2/ Phần 1: Bông hoa trắng bí ẩn và The Intoner. “Nhân vật” phản diện chính trong Drakengard series không phải là một kẻ tàn tác nào cả, mà là một bông hoa, mang trong mình một thứ ma thuật đen tối nào đó. Không ai rõ Bông hoa này từ đâu đến, ai tạo […]

Khởi tạo và cài đặt các công cụ cần thiết cho một project React Native

Trên Mac OS: Các bước sau nếu đã được thực hiện rồi thì có thể bỏ qua. 1. Cài đặt Homebrew Mở chương tình Terminal và gõ: /usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)” Nếu được hỏi nhập mật khẩu thì nhập, sau đó thêm cask vào Homebrew bằng lệnh: brew tap caskroom/cask 2. Cài đặt các […]