Category: Software Development

ReactJS Coding Convention 0

ReactJS Coding Convention

Dưới đây là một số convention mà tôi thường sử dụng trong quá trình làm việc với ReactJS và React Native.

Điều hướng màn hình bằng Global Router trong Flutter 0

Điều hướng màn hình bằng Global Router trong Flutter

https://www.filledstacks.com/snippet/clean-navigation-in-flutter-using-generated-routes/

Sử dụng RxJava – 03: Observable và chuỗi Observer hoạt động ra sao? 0

Sử dụng RxJava – 03: Observable và chuỗi Observer hoạt động ra sao?

Cách hoạt động của Observable và chuỗi observer Chuỗi Observable và observer rất quan trọng. Cần phải hiểu cách hoạt động của chúng để hiểu được RxJava hoạt động ra sao. Để bắt đầu,...

Sử dụng RxJava – 02: Truyền dữ liệu bất biến 0

Sử dụng RxJava – 02: Truyền dữ liệu bất biến

Bất biến Có 2 vấn đề mà lập trình viên luôn luôn phải giải quyết trong quá trình làm việc: – Xử lý vấn đề. – Giảm thiểu độ phức tạp của công việc....

Sử dụng RxJava – 01: Retrolambda 0

Sử dụng RxJava – 01: Retrolambda

Java 8 với rất nhiều tính năng và cú pháp mới được giới thiệu, trong đó có Lambda Expression được sử dụng để viết anonymous class ngắn gọn hơn. Hiện nay Android Studio 3...

Android Basic Development Series Introduction 0

Android Basic Development Series Introduction

Giới thiệu Hệ điều hành Android đang chiếm hơn 80% thị trường thiết bị di động hiện đại ngày nay. Nhu cầu sử dụng ứng dụng di động cũng ngày càng cao. Nhu cầu...

ReactiveX Java / Android – First Tale 0

ReactiveX Java / Android – First Tale

Mở đầu RxJava là một thư viện dùng để phục vụ cho việc xử lý đa tiến trình, dựa theo Observer Design Pattern. RxJava là một phần trong bộ công cụ ReactiveX (có trên...