Sử dụng RxJava – 03: Observable và chuỗi Observer hoạt động ra sao?

Cách hoạt động của Observable và chuỗi observer Chuỗi Observable và observer rất quan trọng. Cần phải hiểu cách hoạt động của chúng để hiểu được RxJava hoạt động ra sao. Để bắt đầu, chúng ta lấy một ví dụ đơn giản của đơn giản: Khi chạy, kết quả đầu ra sẽ là: Kể cả […]

Sử dụng RxJava – 02: Truyền dữ liệu bất biến

Bất biến Có 2 vấn đề mà lập trình viên luôn luôn phải giải quyết trong quá trình làm việc: – Xử lý vấn đề. – Giảm thiểu độ phức tạp của công việc. Cái thứ nhất thì không phải bàn cãi. Dự án ReactiveCocoa, một dự án tương tự RxJava nhưng dành cho phía […]

Android Basic Development Series Introduction

Giới thiệu Hệ điều hành Android đang chiếm hơn 80% thị trường thiết bị di động hiện đại ngày nay. Nhu cầu sử dụng ứng dụng di động cũng ngày càng cao. Nhu cầu việc làm về lập trình trên hệ điều hành mobile phổ biến nhất thế giới này cũng vì thế mà tăng […]