Nier Chronology

http://twinfinite.net/2017/02/drakengard-lore-and-story-explanation-to-help-prepare-you-for-nier-automata/2/ Phần 1: Bông hoa trắng bí ẩn và The Intoner. “Nhân vật” phản diện chính trong Drakengard series không phải là một kẻ tàn tác nào cả, mà là một bông hoa, mang trong mình một thứ ma thuật đen tối nào đó. Không ai rõ Bông hoa này từ đâu đến, ai tạo […]

Khởi tạo và cài đặt các công cụ cần thiết cho một project React Native

Cài đặt các công cụ cần thiết: Các bước sau nếu đã được thực hiện rồi thì có thể bỏ qua. 1. Cài đặt Homebrew Mở chương tình Terminal và gõ: /usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)” Nếu được hỏi nhập mật khẩu thì nhập, sau đó thêm cask vào Homebrew bằng lệnh: brew tap caskroom/cask […]

The Hidden Truth

Tòa nhà trụ sở FBI, tầng Z9 – cơ quan nghiên cứu giải đố. Một cái tên kì cục. Trời hôm nay vẫn đẹp, phải nói là quá đẹp để… ngủ. Căn phòng làm việc của Nelson Tethers, rất đơn giản. Một hộp tủ đồ, một mô hình bán thân trên, những bức tranh và […]

Cài đặt và vận hành SonarQube trên Ubuntu 16.10

Bước 1: Cài đặt Java JDK 8 từ PPA. Chạy lần lượt 3 lệnh sau: [generic]$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install oracle-java8-installer[/generic] Để tiến hành cài đặt Java 8. Toàn bộ quá trình đều đã được tự động. Sau khi cài đặt có thể chạy thêm lệnh sau để […]