Cài đặt và vận hành SonarQube trên Ubuntu 16.10

Bước 1: Cài đặt Java JDK 8 từ PPA. Chạy lần lượt 3 lệnh sau: [generic]$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install oracle-java8-installer[/generic] Để tiến hành cài đặt Java 8. Toàn bộ quá trình đều đã được tự động. Sau khi cài đặt có thể chạy thêm lệnh sau để […]

Android Basic Development Series Introduction

Giới thiệu Hệ điều hành Android đang chiếm hơn 80% thị trường thiết bị di động hiện đại ngày nay. Nhu cầu sử dụng ứng dụng di động cũng ngày càng cao. Nhu cầu việc làm về lập trình trên hệ điều hành mobile phổ biến nhất thế giới này cũng vì thế mà tăng […]