Doko's Blog Blog

Sử dụng RxJava – 01: Retrolambda 0

Sử dụng RxJava – 01: Retrolambda

Java 8 với rất nhiều tính năng và cú pháp mới được giới thiệu, trong đó có Lambda Expression được sử dụng để viết anonymous class ngắn gọn hơn. Hiện nay Android Studio 3...

Nier Chronology 0

Nier Chronology

http://twinfinite.net/2017/02/drakengard-lore-and-story-explanation-to-help-prepare-you-for-nier-automata/2/ Phần 1: Bông hoa trắng bí ẩn và The Intoner. “Nhân vật” phản diện chính trong Drakengard series không phải là một kẻ tàn tác nào cả, mà là một bông hoa, mang...

The Hidden Truth 0

The Hidden Truth

Tòa nhà trụ sở FBI, tầng Z9 – cơ quan nghiên cứu giải đố. Một cái tên kì cục. Trời hôm nay vẫn đẹp, phải nói là quá đẹp để… ngủ. Căn phòng làm...

ReactiveX Java / Android – First Tale 0

ReactiveX Java / Android – First Tale

Mở đầu RxJava là một thư viện dùng để phục vụ cho việc xử lý đa tiến trình, dựa theo Observer Design Pattern. RxJava là một phần trong bộ công cụ ReactiveX (có trên...