1 post tagged with "networking"

View All Tags

Sử dụng SSH với cPanel và Putty

Doko

Doko

Administrator

SSH là một giao thức bảo mật dùng để truyền tải thông tin an toàn có mã hóa qua mạng. Có 2 cách để thực hiện là truy cập bằng username / password (những ai hay sử dụng VPS chắc không lạ) và truy cập qua SSH key.

Các hosting con hỗ trợ cPanel cũng có tính năng này (tất nhiên là bên quản trị host phải bật SSH phía server). Linux được xây dựng giao thức này đi kèm, trong khi người sử dụng Windows cần sử dụng một chương trình ngoài, ở đây đề cập tới Putty.

Bước 1: Tạo cặp key Public/Private#

  • Đăng nhập vào cPanel với username và password của bạn.

cpanel