Skip to main content

· 12 min read
Doko

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách rip (sao chép và nén) đĩa nhạc sang định dạng WAV và chuyển đổi tiếp sang dạng nhỏ hơn (nhưng vẫn đảm bảo không mất dữ liệu - hay còn gọi là lossess): FLAC. Ngoài ra còn có thêm file log và cue sheet (dùng để định danh các track nhạc trong đĩa).

· 5 min read
Doko

dama

Recently I got back into Yu-Gi-Oh, a popular card game that I used to play when I was a teenager. Synchron is one of my favorite decks, along with Cyber Dragon and Madolche.

This post is where I note down my regular combo with Synchron deck (after Dawn of Majesty booster pack).

· One min read
Doko

Thể ていない có thể được rút gọn lại (bỏ い sau て). Nói cách khác: Có thể lược bỏ chữ いtrong thể Vて[い]

· One min read
Doko

Trong solidity, các hàm trong interface luôn phải có từ khoá external:

// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
pragma solidity 0.8.4;

import "./Library.sol";

interface IAccountVault {
function deposit(address account, uint256 amount) external;

function withdraw(address account, uint256 amount) external;
}

cũng có thể có thêm view:

function deposit(address account, uint256 amount) external;

nhưng không có internal:

// Sẽ bị compiler báo lỗi
function deposit(address account, uint256 amount) internal;

· One min read
Doko

The list short, but decent, by my standard:

 • The Evil Within (Bethesda)
 • The Evil Within (Bethesda)
 • Dead Space (EA)
 • Utawarerumono Prelude to the Fallen (Aquaplus)
 • Gears 5 (Microsoft)
 • Age of Empires (Microsoft)
 • Metro 2033 Redux (4A)
 • Resident Evil 3 Remake (Capcom)
 • Dishonored (yes, the first one), feelsbadman
 • Yakuza 0

· 9 min read
Doko

Gần đây khi làm việc với Aegisub và các công cụ karaoke, tôi nhận thấy việc tạo ra các hiệu ứng phức tạp liên quan đến hình học không đơn giản.

Ví dụ nếu muốn tạo hiệu ứng vỡ chữ sang các mảnh tam giác, ta cần đến thuật toán Jarviss hoặc Graham và Delauney. Trong đó:

 • Jarviss hoặc Graham: Dùng để tìm ra convex hull - bao lồi - là hình bao ngoài chứa tất cả các điểm đầu vào.
 • Delauney: Thuật toán chia convex hull thành các mảnh tam giác sao cho không có tam giác nào chồng lên nhau.

· 3 min read

Chuyển Unicode thành ký tự UTF-8.

Trước tiên hãy xem bảng sau, bên trái là khoảng các kí tự unicode, bên phải là dạng nhị phân sau khi convert:

U-00000000 – U-0000007F:  0xxxxxxx
U-00000080 – U-000007FF: 110xxxxx 10xxxxxx
U-00000800 – U-0000FFFF: 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U-00010000 – U-001FFFFF: 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U-00200000 – U-03FFFFFF: 111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U-04000000 – U-7FFFFFFF: 1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

Và dĩ nhiên là tất cả tính toán đều phải đưa về dạng nhị phân. Các chữ cái x đều phải được điền bằng giá trị tương ứng.

· One min read
Doko

Aizawa Hikaru wallpaper collection

Took you long enough?

J/K.

For years I have been collecting wallpapers, not occasionally though. And Aizawa Hikaru collection is one of my favorites.

Aizawa Hikaru is one of Microsoft's official mascots. She is the representative of (now-deprecated) Silverlight and Azure in Taiwan and Singapore.

You can preview and download them here. I don't think I missed anything, but if I do, feel free to contact me.