Skip to main content

13 posts tagged with "programming"

View All Tags

· 4 min read
Doko

rust-gtk

Okay, if you are reading this, you may (probably) have been searching for something like "rust gtk getting started" on Google. Most of them points to another awesome guides such as here.

Rust is an interesting language and I decided to get along with it (after years of working with JavaScript, Java and Dart). I decided to give it a try with desktop UI development, but bumped into toolchain obstacles.

· 26 min read
Doko

react-testing

Các lập trình viên đều biết việc test là rất quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, nhất là với các ứng dụng lớn. Lý do thì rất nhiều:

  • Bạn sẽ có thể làm vỡ, hỏng ứng dụng dù chỉ đổi 1 dòng code.
  • Test thủ công sau mỗi lần sửa là quá phiền.
  • Test giúp cho chúng ta tài liệu hoá các case khó, khoai.
  • Biết viết test giúp cho chúng ta có ưu thế hơn các ứng viên khác khi tìm việc.

Tuy nhiên với nhiều người mới làm quen, việc viết test thực sự khá... lạ. Chúng ta sẽ phải làm việc trong một "môi trường" hoàn toàn mới, có thể là không biết bắt đầu từ đâu, đi như thế nào cho đúng. Có thể chúng ta sẽ mất hàng giờ chỉ để viết một cái test đơn giản chỉ vì viết phát là lỗi lên lỗi xuống. Hoặc cũng có thể chúng ta đã quá quen với việc nhấn F11 để debug cái DOM và console log trình duyệt một cách tiện lợi, còn viết test thì không như vậy.

Nhưng việc gì cũng có cách của nó. Viết test không khó. Và với cách tiếp cận đúng, chúng ta có thể tự tin viết test như thần, kể cả khi mới bắt đầu.

Mục tiêu của bài viết dài hơi này là để các bạn có thể tự viết case test đầu tay của mình. Chúng ta sẽ tạo một ứng dụng nhỏ và viết test cover cho nó. Chúng ta sẽ thảo luận xem: Cái gì nên test và tại sao lại test nó. Chúng ta sẽ dùng các kĩ thuật khác nhau để giúp chúng ta viết test mà không cần phải viết rồi xem thử trên trình duyệt.