Skip to main content

One post tagged with "software"

View All Tags

· 12 min read
Doko

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách rip (sao chép và nén) đĩa nhạc sang định dạng WAV và chuyển đổi tiếp sang dạng nhỏ hơn (nhưng vẫn đảm bảo không mất dữ liệu - hay còn gọi là lossess): FLAC. Ngoài ra còn có thêm file log và cue sheet (dùng để định danh các track nhạc trong đĩa).